Strawberry season

Mixed media (gouache & Adobe Illustrator)